En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

It’s a Jackson 5 rehearsal and you’re invited! To jest próba Jackson 5 i jesteście na nią zaproszeni!
Author: (1971) Autor: (1971)
Artykuł o Jackson5 zamieszczony w magazynie FLIP, w październiku 1971 roku.
Hey! How would you like to go to a very private rehearsal by the Jackson 5?

Well, come on! They usually rehearse out at their house in the San Fernando Valley, and that’s where we’re heading today.

As we approach the gate we have to stop and push the button on the microphone next to the gate. Soon someone comes on and asks us to identify ourselves. We tell them who we are – they’re expecting us – and they ask us to wait a second until they can catch Lobo.

Lobo is their enormous guard dog who really is rather dangerous to anyone he doesn’t know. When anyone comes they have to catch him and lock him up before they unlock the gate.

Soon the gate swings open and here we are – at the home of the Jackson 5 and most of their huge family.

The area they use for rehearsing is out back behind the house. Be careful as you move around. There are construction crews working everywhere. There’s a soda fountain being built over there and another kitchen way over there, so be careful and don’t trip over any stray places of lumber.

Goodness, it’s very quiet out here. Do you suppose they’re not going to rehearse today? Well, let’s go in and see.

Ah, there’s the answer to the quietness – they’re all sitting and reading – the lates! Issue of FLIP, naturally. The Jackson 5 were the first all black group to be on FLIP’s cover, and they are mighty proud of it!

Michael is really engrossed in his copy of the magazine. He looks up and sees we’re here and tells us “I’ve been reading FLIP for years,” which is pretty funny since he’s only 12 years old.

Marlon and Tito are both quietly flipping through the magazine, while Jermaine is laughing at something funny he’s found in it.

“Hi, I’m Jackie,” says the oldest of the group as he suggests to the group maybe they should put the magazines down for a while and get back to rehearsing.

Jermaine and Tito pick up their guitars as Michael makes a dive for his tambourine and we settle down on the bench.

Soon the air is filled with the sound of softly played guitars and the marvelous blending of the voices of the Jacksons.

As we sit and watch enthralled you begin to notice little things, like the way Jackie closes his eyes when he sing and the way Michael always seems to be in motion and especially the way that everything that Jermaine does comes out sexy.

You notice, too, that Tito and Marlon seem to be the quietest ones in the group. Tito usually looks like he knows a secret that no one else knows and Marlon always seems to be watching everything that goes on.

But before you know it the afternoon is almost gone and the rehearsal is over. It’s time to leave.

It’s sad leaving, but as each guy shakes your hand and says goodby you know that you’ll never forget the day you went to a Jackson Five rehearsal.
(źródło)
Hej! Chcecie pójść na naprawdę prywatną próbę Jackson 5?

No, chodźcie! Zwykle próby odbywają się w ich domu, w San Fernando Valley i to właśnie tam dziś jedziemy.

Gdy zbliżamy się do bramy, musimy się zatrzymać i nacisnąć przycisk mikrofonu tuż obok bramy. Wkrótce ktoś przychodzi i prosi nas o zidentyfikowanie siebie. Mówimy, kim jesteśmy - spodziewają się nas - i proszą nas, żebyśmy zaczekali chwilę, aż złapią Lobo.

Lobo to ich ogromny pies stróżujący, który jest naprawdę bardzo niebezpieczny dla każdego, kogo nie zna. Kiedy ktoś przychodzi, muszą go złapać i zamknąć, zanim odblokują bramę.

Wkrótce brama została otwarta i oto jesteśmy - w domu Jackson 5 i większości z ich wielkiej rodziny.

Miejsce, w którym odbywają próby znajduje się z tyłu, za domem. Zachowajcie ostrożność, kiedy się tu poruszacie. Wszędzie pracują ekipy budowlane. Powstaje tam stoisko z gazowanymi napojami, lodami i przekąskami i drugie wejście kuchenne, więc należy być ostrożnym i nie potknąć się o jakieś pojedyncze deski.

Boże, tu jest bardzo cicho. Myślicie, że oni dzisiaj nie odbędą próby? Cóż, wejdźmy i zobaczmy.

Ach, jest odpowiedź na ciszę – wszyscy siedzą i czytają – ostatnie wydanie magazynu FLIP, naturalnie. Jackson 5 byli pierwszym, całkowicie czarnym zespołem na okładce FLIP i są z tego bardzo dumni!

Michael jest naprawdę pochłonięty swoim egzemplarzem czasopisma. Spogląda do góry, widzi, że tu jesteśmy i mówi: "Czytam FLIP od lat", co jest dość zabawne, ponieważ on ma tylko 12 lat.

Marlon i Tito - obaj w milczeniu przeglądają czasopisma, podczas gdy Jermaine śmieje się z czegoś zabawnego, co w nim znalazł.

"Cześć, jestem Jackie", mówi najstarszy z zespołu, który sugeruje, że może powinni odłożyć na chwilę czasopisma i wrócić do próby.

Jermaine i Tito podnoszą swoje gitary, również Michael sięga po swój tamburyn, a my sadowimy się na ławce.

Wkrótce powietrze wypełnia się dźwiękiem cicho grających gitar i fantastyczną harmonią głosów Jacksonów.

Kiedy siedzimy i patrzymy zafascynowani, zaczyna się dostrzegać drobne rzeczy, takie jak to, że Jackie przymyka oczy, kiedy śpiewa i to, że Michael zawsze wydaje się być w ruchu, a zwłaszcza to, że wszystko, co robi Jermaine, wychodzi seksownie.

Można też zauważyć, że Tito i Marlon wydają się być najcichszymi w zespole. Tito zwykle wygląda tak, jakby znał tajemnicę, której nikt inny nie zna, a Marlon zawsze zdaje się obserwować wszystkio, co się dzieje.

Jednak zanim się spostrzeżecie, popołudnie niemal minęło i próba się kończy. Nadszedł czas pożegnania.

Smutno jest odjeżdżać, ale kiedy każdy facet potrząsa waszą ręką i żegna się, wy wiecie, że nigdy nie zapomnicie tego dnia, kiedy poszliście na próbę do Jackson Five.

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

11/02/13 10:43 juka
Kato, bardzo dziękuję. Uwielbiam całe Jackson5.

10/02/13 11:36 MałgoŚ
kato, dziękuję. Zawsze zastanawiałam się po co jest to słowo "źródło", ale nie przyszło mi do głowy na nie kliknąć.

09/02/13 22:31 ♥ Jolanta ♥
Urocze chłopaki,a szczególnie ten jeden....o ten z tajemniczym uśmiechem ....dziękuję -kato-

09/02/13 20:20 kato
dzisiaj 20:00 MałgoŚ -> Zawsze podaję link do materiału, z którego korzystam. Jeśli nie jest to na YT, to wystarczy kliknąć na '(źródło)' pod tekstem oryginalnym i otwiera się zamieszczony powyżej artykuł. I masz rację, są tam zdjęcia J5. Pozdrawiam:)

09/02/13 20:00 MałgoŚ
kato, wielkie dzięki! Może fajnie by było dodać link do skanów tych artykułów, bo z reguły oprócz tekstu są tam zdjęcia.