En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Michael Jackson: A young bachelor married to music Michael Jackson: Młody kawaler poślubiony muzyce
Author: Bob Lucas(1977) Autor: Bob Lucas(1977)
Artykuł o Michaelu zamieszczony w czasopiśmie JET, z 31 marca 1977 roku.
Three of Michael Jackson’s older brothers got married when they reached the age of 18—Tito in 1972, Jermaine in 1973, and Marlon in 1975—and the burning question now for many of Michael’s fans is: will he follow suit?

But the sexy, charismatic bachelor lead singer of the Jacksons, who turned 18 last August, gives no indication he will be altar-bound any time soon.

He tells close friends that he is devoting most of his time and energy on his career—which is what more and more American youths are doing, according to the U.S. Census Bureau. There has been a steady decline in the number of teenage marriages in the years since 1960.

Statistics show that in 1960, 2.2 percent of all young people were married at the age of 18. By 1970 that figure dropped to 1.9 percent, which indicated that the average teenager is delaying marriage because of career, economic security, or other reasons.

Of course, Michael can’t be called “average” by any stretch of the imagination. Ever since the Jackson family left Gary, Ind., its multi-talented members have enjoyed an increasing popularity on the soul music scene. And most of the spotlight has been focused on Michael.

From the beginning, he stood out among the brothers and was swamped with fan mail and attention from female admirers, teeny-boppers and matrons alike.

Bodyguards constantly had to watch over them, blocking dressing room doors and patrolling hall-ways outside their hotel rooms on tours.

As the boys grew intp men, the combination of their popularity and fame triggered even more violent response from female fans, who mobbed them at airports and record shops when they made personal appearances. And, as always, Michael was their No. 1 target –for a touch, a hug or a kiss.

Yet, under the careful guidance of his parents, Joe and Katherine Jackson, young Michael learned early in stardom to accept the overflow of adulation with level-headed graciousness—so it was never “any big thing”.

As manager of the Jacksons, father Joe is now more protective of his offspring than ever before. With the group’s records nudging the top of bestseller lists and their CBS-TV variety show a good bet for a slot on next season’s schedule, Jackson is understandably concentrating on the succsess of the group as a unit.

At the same time, being their father, he is naturally concerned with the well-being of each of his children.

Marriage of each of his sons has meant added complications in scheduling rehearsals and business meetings because of separate residences as well as demands on time and energy that setting up new households can bring. Such problems eventually were worked out, of course.

But the dual concerns of Joe Jackson were evident when he responded to the question thousands of fans were asking: Will Michael be the next of his sons to get married?

“I don’t even want to get into that," he told JET. “We just released his new record and that’s what we should be discussing, his latest single Let Me Show You, and the tour (to Caracas, Venezuela) he just came back from, not that he took some girl out and went to the movies or something.”

Pressed for a comment on Michael’s apparent interest in teenage actress Tatum O’Neal, Jackson said, “I don’t understand what’s the big deal about Michael dating Tatum O’Neal. Each time he takes a girl out doesn’t mean he’s going to get married the next day. If the boy wants to go out five times a day that’s his private business…whether he’s next (to get married) or not.”

Actually, Michael’s dates with the precocious Ms. O’Neal were no different from any other boy-meets-girl, boy-dates-girl encounter—except that Tatum is a movie star. And in Hollywood, two stars together is news even if the parties involved prefer privacy.

Michael reportedly first met Ms. O’Neal at On The Rocks, a popular club on Sunset Strip.

The following night, the young couple showed up together at a party at the Holmby Hills mansion of magazine publisher Hugh Hefner.

“It was a typical bash, the kind of party ‘Hef’ usually throws for the ‘in’ crowd,” related one of the guests, who insisted his name not be used. “Michael and Tatum…they made a beautiful couple. But then, those are the only kind who get invited to the mansion.

“There’s a swimming pool inside, you know, and I saw them go swimming off in the grotto. They are celebs and they were there, but I didn’t gawk at them, That’s so tacky.”

However, as Joe Jackson pointed out, a couple of dates doesn’t mean wedding bells. Michael's spare time is amply filled with such activities as photography, which has become more than a casual hobby for him. Also, his dancing, which is a featured part of “The Jacksons” TV show, is the result of long hours of practice.

In addition, he is a deeply religious young man, and with his mother and sister, LaToya, devotes considerable time to the church, the Jehovah’s Witnesses.

Many good things have come to Michael, and so, eventually, will love and marriage. He may decide to fall short or surpass the family record of his eldest brother, Jackie, who waited until he was an “old man” of 23 before giving up bachelorhood.

In the final analysis, Michael may be a kindred spirit to the late Duke Ellington, who is admittedly one of his idols. Ellington wrote of his life-long love affair with the muse in his book, Music Is My Mistress: “Music is a beautiful woman in her prime…music is the woman you follow day after day…Lovers have come and gone, but only my mistress stays."

“Music is my mistress, and she plays second-fiddle to no one.”
(źródło)
Trzech starszych braci Michaela Jacksona zawarło związki małżeńskie po ukończeniu 18 roku życia - Tito w 1972 roku, Jermaine w 1973 roku i Marlon w 1975 roku - i teraz wielu fanów Michaela zadaje sobie nie cierpiące zwłoki pytanie: czy on pójdzie w ich ślady?

Jednakże seksowny, charyzmatyczny kawaler, wokalista zespołu The Jacksons, który skończył 18 lat w sierpniu ubiegłego roku, nie sygnalizuje w żaden sposób, że w najbliższym czasie pójdzie do ołtarza.

Bliskim przyjaciołom mówi, że poświęca większość swojego czasu i energii na rozwój swojej kariery zawodowej - według danych amerykańskiego urzędu d/s ludności, robi tak coraz więcej amerykańskiej młodzieży. Od 1960 roku odnotowano stały spadek liczby nastoletnich małżeństw.

Statystyki pokazują, że w 1960 roku, 2,2 procent młodych ludzi w wieku 18 lat było w związku małżeńskim. W 1970 roku liczba ta spadła do 1,9 procent, z czego wynika, że przeciętny nastolatek zwleka ze ślubem z powodu kariery, niestabilnej sytuacji finansowej, czy też innych przyczyn.

To oczywiste, że Michaela nie można nazwać „przeciętnym” pod żadnym względem. Odkąd rodzina Jacksonów opuściła Gary w stanie Indiana, jej utalentowani członkowie cieszą się coraz większą popularnością na soulowej scenie muzycznej. I uwaga najbardziej skupiła się na Michaelu.

Od samego początku wyróżniał się spośród braci, był zasypywany listami od fanów i skupiał uwagę wielbicielek, zarówno nastolatek, jak i dojrzałych kobiet.

Ochroniarze nieustannie musieli na nich uważać, blokować drzwi do garderoby i patrolować korytarze przed ich pokojami hotelowymi podczas tras koncertowych.

Kiedy chłopcy wyrośli na mężczyzn, połączenie ich popularności i sławy wywoływało jeszcze gwałtowniejszą reakcję fanek, które oblegały ich na lotniskach i w sklepach muzycznych, kiedy pojawiali się tam osobiście. I jak zawsze, ich celem numer 1 był Michael - do dotyku, uścisku, czy pocałunku.

Jednak, pod czujnym okiem rodziców, Joe i Katherine Jackson, młody Michael we wczesnym stadium gwiazdorstwa nauczył się przyjmowania nadmiaru uwielbienia z opanowaniem i gracją – tak więc nie było to „coś wielkiego”.

Jako menadżer The Jacksons, ojciec Joe bardziej martwi się teraz o swoje potomstwo niż kiedykolwiek wcześniej. Biorąc pod uwagę, że nagrania zespołu osiągają szczyt list przebojów, a ich show w telewizji CBS z dużym prawdopodobieństwem wpasuje się w ramówkę kolejnego sezonu, Jackson, co zrozumiałe, koncentruje się na sukcesie zespołu jako całości.

W tym samym czasie, będąc ich ojcem, troszczy się oczywiście o dobro każdego ze swoich dzieci.

Małżeństwo każdego z jego synów oznaczało dodatkowe komplikacje w harmonogramie prób i spotkań biznesowych, ze względu na oddzielne mieszkania, jak również wymagania dotyczące czasu i energii, jakie może przynieść zakładanie nowych gospodarstw domowych. Problemy te, oczywiście, w końcu zostały rozwiązane.

Jednak widoczne były zdwojone obawy Joe Jacksona, kiedy odpowiadał na pytanie zadawane przez tysiące fanów: Czy Michael będzie następnym z jego synów, który się ożeni?

"Nie chcę nawet się w to wgłębiać”, powiedział JET. "Właśnie ukazało się jego nowe nagranie i to, o czym powinniśmy byli dyskutować to jego najnowszy singiel „Let Me Show You” i trasa (Caracas, Wenezuela), z której właśnie wrócił, a nie, że wziął jakąś dziewczynę i poszedł do kina, czy coś takiego. "

Naciskany na komentarz odnośnie widocznego zainteresowania Michaela nastoletnią aktorką Tatum O'Neal, Jackson powiedział: "Ja nie rozumiem, co jest takiego wielkiego w spotykaniu się Michaela z Tatum O'Neal. Każdorazowe jego wyjście z dziewczyną, nie oznacza, że następnego dnia zamierza wziąć ślub. Jeśli chłopak chce wyjść pięć razy dziennie, to jego prywatna sprawa ... czy on jest następny (do żeniaczki), czy nie. "

Właściwie, randki Michaela z nad wiek rozwiniętą panną O'Neal nie różniły się od spotkania innego chłopaka z dziewczyną, czy randki chłopaka z dziewczyną - z tym, że Tatum jest gwiazdą filmową. A w Hollywood, dwie gwiazdy razem to news, nawet jeśli zaangażowane strony preferują prywatność.

Według doniesień, Michael po raz pierwszy spotkał pannę O'Neal w On The Rocks, popularnym klubie na Sunset Strip.

Następnej nocy młoda para pojawiła się razem na imprezie w Holmby Hills, rezydencji wydawcy magazynu Hugh Hefnera.

"To była typowa balanga, rodzaj przyjęcia, które" Hef " zwykle urządza dla „tłumu”, opowiadał jeden z gości, który nalegał, żeby nie podawać jego nazwiska. "Michael i Tatum ... tworzyli piękną parę. Zresztą, tylko takie postaci są zapraszane do rezydencji.

"W środku jest basen, wiesz i widziałem ich jak wpływali do groty. Są sławnymi osobami i byli tam, ale nie gapiłem się na nich, to takie niegrzeczne ".

Jednak, jak zauważył Joe Jackson, kilka randek nie oznacza bicia weselnych dzwonów. Czas wolny Michaela jest wystarczająco wypełniony takimi zajęciami jak fotografika, która stała się dla niego czymś więcej niż zwykłym hobby. Ponadto, jego taniec, prezentowany w poszczególnych odcinkach telewizyjnego show "The Jacksons", to wynik wielogodzinnych ćwiczeń.

Na dodatek, on jest głęboko wierzącym, młodym człowiekiem i wraz z matką i siostrą LaToyą, poświęca dużo czasu kościołowi Świadków Jehowy.

Wiele dobrego przytrafia się Michaelowi, w końcu więc, przyjdzie miłość i małżeństwo. On może zdecydować się na to w krótkim czasie, albo pobić rodzinny rekord najstarszego brata, Jackie’go, który czekał aż się „zestarzeje”, zanim w wieku 23 lat zrezygnował ze stanu kawalerskiego.

W ostatecznym rozrachunku, Michael może być bratnią duszą zmarłego niedawno Duke’a Ellingtona, który jest niewątpliwie jednym z jego idoli. Ellington napisał o trwającym całe jego życie romansie z muzą, w swojej książce „Music Is My Mistress”: "Muzyka jest piękną kobietą w rozkwicie ... Muzyka jest kobietą, za którą podążasz dzień po dniu ... Kochanki pojawiają się i znikają, ale tylko moja pani zostaje.”

"Muzyka jest moją panią i ona gra pierwsze skrzypce."

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

04/03/13 11:27 marjol
Tak jak sądziłam , że Michael ma fanki w wieku od ? lat do ? lat baaardzoo rozciągnięty przedział wiekowy *_* Fajnie że możemy poznawać takie ciekawostki z Jego życia *** już od " kołyski " skazany był na sukces i miłość <3333333 kato Ty nasza kochana tłumaczko *** chciałabym móc Cię uściskać *_* mooocnoo mmoooccnnooooo *_*

03/03/13 23:18 do czytania *

02/03/13 02:28 ♥ Jolanta ♥
Dziekuję kato za ciekawostki z dawnych lat...tak,Jego zoną była muzyka :)

28/02/13 18:11 Ranita
Tak MałgoŚ bardzo ciepły i bez podtekstów. W życiu Michaela było tak ja napisał Duke Ellington "Muzyka jest moją panią i ona gra pierwsze skrzypce." ---Kato--, bardzo dziękuję.

27/02/13 20:45 MałgoŚ
Dzięki kato! Ciekawy tekst i na szczęście bez złośliwości.