En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

The making of Michael Jackson's 'Billie Jean' Proces powstawania 'Billie Jean' Michaela Jacksona
Author: Mike Smallcombe() Autor: Mike Smallcombe()
Poniższy fragment pochodzi z książki „Making Michael: Inside the Career of Michael Jackson”, napisanej przez Mike'a Smallcombe. Fragment ten autor umieścił 13.04.2016r. na swoim blogu.
'Billie Jean' is one of the most famous songs of all time. Tonight's extract goes behind the scenes by describing how Michael wrote the song, and how his Rolls Royce nearly caught fire as he composed material for 'Billie Jean' in his head on the way home from the studio one day.

WRITING 'BILLIE JEAN'

Michael knew he wanted to write a song with a great bass hook. “I just let it go,” he said, not wishing to force the issue. After a distinctive bassline came to him one day, he went into the Hayvenhurst studio to work out the arrangement with musician Bill Wolfer. Michael sat with Wolfer at a Rhodes piano, and sang him the bassline, chords and harmonies. “I started playing the bassline, and then he sang the top three notes of chords that go over it,” Wolfer recalls. “We then tried to figure out what the underlying harmonies were. There are a thousand different ways to do that, but Michael had a very specific idea in his mind. He didn’t play an instrument, but he really was a musician. He arranged entire songs in his head, and no matter what you played to him, he stood by the vision in his head.” The next step was to create the synthesiser (similar to a keyboard) sounds, which Wolfer compared to human voices, before they recorded a demo. Even at this early stage Michael said he knew he had a hit on his hands, and called the song ‘Billie Jean’.

About a girl who accuses him of fathering her child, there has been speculation whether there was ever a real ‘Billie Jean’, but Michael insisted she simply represents numerous girls that pursued the Jackson brothers over the years. “I wrote this out of experience with my brothers when I was little – there were a lot of Billie Jeans out there,” he said. Michael recalled how fans would visit Hayvenhurst equipped with sleeping bags, before jumping over the wall and sleeping in the yard. Some even entered the house itself. “We found people everywhere,” he said. “Even with 24-hour guards they find a way to slip in. One day my brother woke up and saw this girl standing over him in his bedroom. People hitch-hike to the house and say they want to sleep with us, stay with us, and it usually ends up that one of the neighbours takes them in.”

COURAGE UNDER FIRE

‘Billie Jean’ would never have been completed if Michael’s Rolls Royce had blown up on the journey home from the studio one day.

While recording Thriller, Michael was living temporarily in a small condominium at 5420 Lindley Avenue in Encino, a ten minute drive from Hayvenhurst, which was being remodelled. Engineer Nelson Hayes, who worked with Michael on his home demos, was tasked with driving him to the studio as he hated to use the freeways of Los Angeles. Before heading to Westlake the two would often stop at the Golden Temple, a nearby Sikh restaurant. It was the only Los Angeles restaurant Michael would dine in, as he knew the owners. “We would have a quick bite and Yogi tea before heading to Westlake,” Hayes recalls. “Mike loved their vegetarian cuisine, and he could also dine there unnoticed by other customers.”

Upon arrival at Westlake Hayes would park at the back of the studio, before the two entered through the rear entrance. At the end of a session, Bruce Swedien would give Michael a demo cassette containing the work they had done that day. During the drive back to Encino, Michael would listen to the cassette on his Walkman or the custom audio system of his Rolls Royce. “One afternoon we came out of the studio ready to go home after a short session, and Mike had other appointments that day and was somewhat rushed,” Hayes said. “A heatwave was over Los Angeles that week, so we were using Mike’s car because the air conditioning in his Rolls sure beat the hell out of the conditioning in my Fiat 128 Sport Coupe.”

Hayes noticed a small pool of clear liquid was leaking from the Rolls, so the two drove to a repair shop in Hollywood. “The mechanic there said we were leaking brake fluid and could take care of it, but all loaners were out,” Hayes said. “They could get a rental for us, but it would take a while and Mike said he needed to get home, and asked if the brakes would be okay for the 20 minute ride to Encino. The mechanic said he didn’t recommend it, and warned that brake fluid is highly flammable should it get on a hot manifold or muffler. All this had taken about 20 more minutes of Mike’s time, so he said, ‘Let’s chance it and let’s roll’.” Hayes’s plan was to take Michael home and then take the vehicle to a local dealer.

Once on the road Michael was grooving to ‘Billie Jean’ on his headphones while sat in the passenger seat, quietly composing music in his head. Coming off the Ventura Freeway and down the White Oak Avenue exit ramp, Hayes noticed somebody on a bicycle waving and pointing at them while stopped at a red light. “I powered down my window and heard the kid holler, ‘Hey, your car’s on fire’,” Hayes recalls. “As he said that, the light turned green and I sped out of that exit and stopped out of traffic flow at the west curb.” The two immediately jumped out of the car and noticed small flames flickering from the car’s undercarriage.

Hayes opened the bonnet only to be greeted by billowing flames, and ran to a petrol station to retrieve a fire extinguisher. Michael was now seated under the shade of a small tree, still absorbed by ‘Billie Jean’ and composing additional material in his head. “Mike couldn’t care less about his Rolls, but God bless him, he stopped the Walkman to scream another stay away warning at me,” Hayes said. “By now I was on a mission, I pulled out the pin and squeezed the trigger but nothing happened…the extinguisher’s charge date had expired. Mike howled with laughter; put his headphones back on and got back to boppin’ to the music. Courage under fire? How about care less during fire!”

By the time firefighters arrived, the flames had burnt out. Hayes called for a tow truck to take the car to the repair shop, before calling Jackie – who was living in the same condo as Michael – to pick up his little brother. Michael admitted he didn’t focus on the potential consequences until later. “That’s how involved I was with ‘Billie Jean’,” he said. “The kid probably saved our lives, if the car had exploded, we could have been killed.”
(źródło)
"Billie Jean" to jedna z najbardziej znanych piosenek wszech czasów. Dzisiejszy fragment prowadzi za kulisy opisując sposób, w jaki Michael napisał piosenkę, jak jego Rolls Royce niemal stanął w ogniu, kiedy wracał pewnego dnia ze studia do domu i miał głowę zaprzątniętą komponowaniem "Billie Jean".

PISANIE "BILLIE JEAN"

Michael wiedział, że chce napisać piosenkę, wpadającą w ucho melodię, opartą w dużej mierze na gitarze basowej. „Po prostu pozwolę jej popłynąć”, powiedział, nie chcąc wymuszać na siłę melodii. Po pewnym czasie, kiedy odpowiednia linia basowa przyszła mu do głowy, wszedł do studia domowego w Hayvenhurst, żeby z muzykiem, Billem Wolferem, opracować aranżację. Michael siedział z Wolferem przy pianinie Rhodesa i śpiewał mu linię melodyczną, akordy i harmonie. "Zaczynałem grać linię basową, a potem on śpiewał trzy pierwsze nuty akordów, które dokładnie sprawdzał", wspomina Wolfer. "Następnie próbowaliśmy dojść do tego, jakie były podstawowe harmonie. Jest na to wiele sposobów, ale Michael miał w głowie bardzo konkretny pomysł. Nie grał na instrumencie, ale naprawdę był muzykiem. Aranżował całe utwory w głowie i niezależnie od tego, co mu grałeś, trwał przy swojej wizji”. Następnym krokiem było stworzenie syntezatora dźwięków (podobnego do keyboarda), które Wolfer przyrównywał do ludzkich głosów, zanim nagrali demo. Nawet na tym wczesnym etapie Michael mówił, że wiedział, iż miał w rękach przebój i zatytułował piosenkę "Billie Jean".

O dziewczynie, która oskarża go o ojcostwo swojego dziecka. Pojawiły się domysły, czy kiedykolwiek istniała prawdziwa "Billie Jean", ale Michael twierdził, że po prostu reprezentuje ona liczne dziewczyny, które od lat uganiają się za braćmi Jackson. "Napisałem to bazując na doświadczeniu z moimi braćmi, gdy byłem mały - było tam dużo Billie Jeans", powiedział. Michael wspominał, jak fanki nawiedzały Hayvenhurst, zaopatrzone w śpiwory, przeskakując przez ogrodzenie i śpiąc na dziedzińcu. Niektóre nawet wchodziły do domu. "Wszędzie znajdowaliśmy ludzi", powiedział. "Nawet z 24-godzinną ochroną znajdują sposób na wśliźnięcie się. Pewnego dnia mój brat obudził się w swojej sypialni i zobaczył, stojącą nad nim dziewczynę. Ludzie przyjeżdżają autostopem do naszego domu i mówią, że chcą z nami spać, zatrzymać się u nas i zwykle kończy się to tym, że zabiera ich jeden z sąsiadów”.

ODWAGA W OBLICZU OGNIA

"Billie Jean" nigdy nie zostałaby ukończona, gdyby pewnego razu podczas podróży ze studia do domu, Rolls Royce wyleciał w powietrze.

Podczas nagrywania „Thrillera”, Michael mieszkał tymczasowo w małym budynku mieszkalnym przy 5420 Lindley Avenue w Encino, dziesięć minut drogi od posiadłości Hayvenhurst, która była przebudowywana. Zadaniem specjalnym inżyniera Nelsona Hayesa, który pracował z Michaelem nad jego domowymi demami, było wożenie go do studia, ponieważ Michael nie znosił jazdy autostradami w Los Angeles. Przed skierowaniem się do Westlake, często zatrzymywali się przy Golden Temple, pobliskiej restauracji sikhów. To była jedyna restauracja w Los Angeles, w której Michael jadał, ponieważ znał właścicieli. „Zamawialiśmy przekąskę i herbatę Yogi przed wyruszeniem do Westlake”, wspomina Hayes. "Mike bardzo lubił kuchnię wegetariańską i mógł też zjeść tam obiad, niezauważony przez innych klientów”.

Po przyjeździe do Westlake, Hayes parkował na tyłach studia, zanim obaj wchodzili tylnym wejściem do środka. Pod koniec sesji Bruce Swedien dawał Michaelowi kasetę demo, zawierającą całą wykonaną tego dnia pracę. Podczas jazdy powrotnej do Encino, Michael słuchał kasety na swoim walkmanie, albo na wykonanym na indywidualne zamówienie audio systemie swojego Rolls Royce'a.

"Pewnego popołudnia wyszliśmy ze studia po krótkiej sesji, gotowi do powrotu do domu, Mike miał dziś inne umówione spotkania i trochę się spieszył", powiedział Hayes. "W tym tygodniu nad Los Angeles nadciągnęła fala upałów, korzystaliśmy więc z samochodu Mike'a, ponieważ klimatyzacja w jego Rolls'ie pewnie wygrała z klimatyzacją w moim Fiacie 128 Sport Coupe".

Hayes zauważył, że z Rollsa wyciekała mała kropla jasnej cieczy, więc obaj pojechali do warsztatu w Hollywood. "Tam mechanik powiedział, że wyciekał nam płyn hamulcowy i mógłby się tym zająć, ale nie miał żadnego wolnego samochodu zastępczego", powiedział Hayes. "Mogliby nam wynająć, ale to zajmie trochę czasu, a Mike powiedział, że musi wrócić do domu i zapytał, czy hamulce będą działać przez 20 minut jazdy do Encino. Mechanik powiedział, że tego nie polecał i ostrzegł, że płyn hamulcowy jest wysoce łatwopalny, jeśli dostanie się na rozgrzaną rurę wydechową lub tłumik. Wszystko to zabrało około 20 minut czasu Mike'a, więc powiedział: ‘Ryzykujemy, zwijamy się’”. Hayes planował zabrać Michaela do domu, a następnie odstawić auto do lokalnego dealera.

Podczas jazdy, Michael słuchał na słuchawkach "Billie Jean", siedząc na fotelu pasażera i spokojnie komponując muzykę w swojej głowie. Po opuszczeniu Ventura Freeway i zjeździe na White Oak Avenue, Hayes zauważył kogoś na rowerze, machającego i wskazującego na nich, kiedy zatrzymali się na czerwonym świetle. "Opuściłem szybę i usłyszałem wrzeszczącego dzieciaka: ‘Hej, twój samochód się pali’”, wspomina Hayes. "Kiedy to powiedział, światła zmieniły się na zielone, a ja wyrwałem z tego zjazdu i wyłączyłem się z ruchu ulicznego, zatrzymując przy krawężniku". Obaj natychmiast wyskoczyli z samochodu i zauważyli, że z podwozia samochodu wydobywają się małe, migocące płomienie.

Hayes otworzył maskę, tylko po to, żeby powitać buchające płomienie i pobiegł na stację benzynową po gaśnicę. Michael siedział teraz w cieniu małego drzewa, nadal pochłonięty słuchaniem "Billie Jean" i komponowaniem w głowie dalszego materiału. „Mike’owi nie zależało na jego Rollsie, ale pobłogosław go Panie, że zatrzymał walkmana i krzyczał, żeby inni się nie zbliżali, uprzedzając o mnie”, powiedział Hayes. "Ja miałem teraz misję, wyciągnąłem zawleczkę i nacisnąłem dźwignię, ale nic się nie wydarzyło ... upłynęła data ważności gaśnicy. Mike wybuchnął głośnym śmiechem, nałożył słuchawki i wrócił do gibania się w takt muzyki. Odwaga w obliczu ognia? A może beztroska podczas pożaru!”

Zanim przybyli strażacy, płomienie się wypaliły. Hayes zadzwonił po samochód pomocy drogowej, żeby odstawć samochód do warsztatu, a potem zadzwonił do Jackie’go, który mieszkał w tym samym budynku, co Michael, żeby podjechał po swojego młodszego brata. Michael przyznał, że dopiero później skoncentrował się na potencjalnych konsekwencjach. "Tak bardzo byłem skupiony na "Billie Jean", powiedział. „Ten dzieciak prawdopodobnie uratował nam życie, gdyby samochód eksplodował, moglibyśmy zginąć”.

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

11/10/17 23:15 Michaelina
Kocham Cię Kato, dziękuję <3

11/10/17 15:53 ♥ Jolanta ♥
Bill Wolfer ... znam tę przygodę z Billie Jean i kolejny raz się uśmiałam , widząc w głowie Michaela pod drzewem zajętego tworzeniem , gdy palił się samochód :) .... Dziękuję ... kato...