En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Michael Jackson Eases on Down the Road in “The Wiz”
Interview year: 1978 Rok przeprowadzenia wywiadu: 1978
Krótki wywiad z Michaelem, który ukazał się w magazynie Scholastic ACTION, 09 listopada 1978roku.
MICHAEL JACKSON

He’s singing and dancing his way down that “yellow brick road” to super-stardom!

If you could have three wishes, what would they be? When Michael Jackson was in the second grade, a teacher asked him that question. Here is what he said.

“One, peace in the world. Two, a mansion. And three, to be able to entertain.”

It is now 13 years later. Michael is 20 years old. We may still be having some problems with peace in the world. But what about Michael’s other two wishes? They certainly have come true.

Michael has been a star for half his life. At 10, he started singing with The Jackson Five. Today, the brothers are just called The Jacksons. Michael has always been their lead singer. And he has always been great at it.

But now there is something new for Michael. Have you seen his new movie? It’s called 'The Wiz.' If you have , you know he can really act. And you should see him “ease on down the road.” He’s a regular dancing machine.

But there is one thing you might not know about Michael Jackson. He’s also a really nice guy. Recently, we talked to him at his home in Los Angeles. Here are just some of the things he had to say.

ACTION: Can you tell us something about your part in 'The Wiz?'

MICHAEL: First, I loved doing it, I love acting. And this part was a dream come true. I play the Scarecrow. He’s looking for something he thinks he doesn’t have – brains. But he has all the brains in the world. His problem is that he doesn’t believe in himself.

ACTION: Did you do anything special to help you get ready for the part?

MICHAEL: I studied the book 'The Wizard of Oz.' It’s not just a kiddie story, you know. It has deep, deep wisdom. You see, there are a lot of people today just like the Scarecrow, They think they can’t do what they want to do. They think they don’t have the ability. But really, they just don’t believe in themselves. That’s the real magic of life – believing in yourself.

ACTION: Are you at all like the Scarecrow?

MICHAEL: Well, I hate to say it. But I really am shy. I know what I can do, though. And I try to learn all the time.

ACTION: If you were not in show business, what would you like to be doing?

MICHAEL: I would be into art. If there is a word that means more than love, that’s how I feel about art. Sometimes I see a beautiful painting. And it really makes my cry. Really.

ACTION: Do you have a girlfriend?

MICHAEL: I have girlfriends. But they’re friends. The right girl has to come along. I’ll take my time.

ACTION: What would you say to a young person who wants to go into show business?

MICHAEL: Just never give up. Work hard. Because the harder you work, the more your wishes are going to come true. Mine did.

ACTION: And lots of fans are glad they did!
(źródło)
MICHAEL JACKSON

Śpiewa i tańczy, to jego droga, ta „żółta, brukowana droga” prowadząca do światowej sławy!

Gdybyś mógł mieć trzy życzenia, jakie by one były? Kiedy Michael Jackson był w drugiej klasie, nauczyciel zadał mu to pytanie. Oto, co powiedział.

"Pierwsze - pokój na świecie. Drugie - rezydencja. A trzecie – móc bawić ".

Minęło 13 lat. Michael ma teraz 20 lat. Wciąż mogą być pewne problemy z pokojem na świecie. Jednak, co z pozostałymi dwoma życzeniami Michaela? One z pewnością się spełniły.

Michael był gwiazdą przez połowę swojego życia. W wieku 10 lat, zaczął śpiewać z The Jackson Five. Dzisiaj bracia są znani jako The Jacksons. Michael zawsze był ich głównym wokalistą. I zawsze był w tym świetny.

Teraz jednak pojawia się coś nowego z Michaelem. Czy widzieliście jego nowy film? Nosi tytuł „The Wiz”. Gdybyście widzieli, wiedzielibyście, że on naprawdę potrafi grać. I powinniście zobaczyć go jak "podąża tą drogą". On jest prawdziwą tańczącą maszyną.

Jest jednak coś, czego możecie nie wiedzieć o Michaelu Jacksonie. On jest również bardzo miłym facetem. Rozmawiałem z nim niedawno w jego domu w Los Angeles. Oto, co miał do powiedzenia.

ACTION: Czy możesz nam coś powiedzieć na temat swojej roli w „The Wiz”?

MICHAEL: Po pierwsze, uwielbiałem to robić, kocham aktorstwo. I ta rola była spełnieniem marzeń. Gram Stracha na wróble. On szuka czegoś, czego, jak sądzi, nie ma - rozumu. Jednak on posiada wszystkie rozumy świata. Jego problemem jest to, że on nie wierzy w siebie.

ACTION: Czy robiłeś coś specjalnego, co pomogło ci przygotować się do roli?

MICHAEL: Studiowałem książkę” Czarnoksiężnik z krainy Oz”. To nie jest tylko opowieść dla dzieciaków, wiesz. Posiada głębię, głęboki sens. Widzisz, obecnie jest wiele osób, takich jak Strach na wróble. Uważają, że nie mogą robić tego, co chcą robić. Sądzą, że nie posiadają zdolności. Jednak tak naprawdę, po prostu nie wierzą w siebie. To prawdziwa magia życia - wierzyć w siebie.

ACTION: Czy ty jesteś w ogóle podobny do Stracha na wróble?

MICHAEL: No cóż, nienawidzę tego mówić. Jednak naprawdę jestem nieśmiały. Tym niemniej, wiem, co potrafię zrobić. I przez cały czas staram się uczyć.

ACTION: Gdybyś nie był w show biznesie, co chciałbyś robić?

MICHAEL: Zajmowałbym się sztuką. Jeśli istnieje słowo, które oznacza coś więcej niż miłość, to jest to, co czuję w odniesieniu do sztuki. Czasami patrzę na piękny obraz. I on naprawdę doprowadza mnie do płaczu. Naprawdę.

ACTION: Czy masz dziewczynę?

MICHAEL: Nie mam dziewczyny. Są jednak przyjaciółki. Ta właściwa dziewczyna pojawi się. Nie będę się spieszył.

ACTION: Co byś powiedział młodej osobie, która chce wejść do show biznesu?

MICHAEL: Po prostu, nigdy się nie poddawaj. Pracuj ciężko. Ponieważ im ciężej pracujesz, tym więcej twoich życzeń będzie się spełniać. Moje się spełniły.

ACTION: I wielu fanów cieszy się, że się spełniły!

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

07/03/14 19:07 Dorota
Ile trzeba mieć w sobie wrażliwości, żeby reagować tak jak Michael, ile trzeba mieć siły, żeby być tak perfekcyjnym. kato wielki buziak :*

01/03/14 00:00 ♥ Jolanta ♥
...kochał film,był szcześliwy grając... dziękuję ..kato... :)

28/02/14 23:40 MałgoŚ
kato, dziękuję! Fajny, życzliwy wywiad.