En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Birthday interview on Good Morning America
Interview year: 2008 Rok przeprowadzenia wywiadu: 2008
28. sierpnia, dzień przed 50. urodzinami, Michael udzielił krótkiego wywiadu dla "Good Morning America"
Chris Connelly: Michael, happy birthday! How are you?

Michael Jackson: God bless you. I am fine thank you.

Connelly: How do you feel turning 50?

Jackson: Oh, I don't feel any different. I am fine actually – I am just having a wonderful time. Just relaxing, I am just watching a little James Brown show right now.

Connelly: Is that right?

Jackson: I love James Brown, yes.

Connelly: As you look back on 50 years, when do you think you were the happiest?

Jackson: The happiest? Oh boy, probably the recording of "Thriller" and the "Off the Wall" albums. That meant very much to me and seemed to be received so beautifully by the public and the world, you know. It was a time I enjoyed it very much.

Connelly: What was the most special thing about that experience for you? What moment do you remember most happily?

Jackson: That I could compose and write music and get to share it with the masses and the people around the world and to have them to receive it so beautifully – I love that. That's what I spend a lot of time doing. I love composing and writing music and dancing and performing and conceptualizing creatively for visual mediums. I love to create.

Connelly: If you could pick one song, which one song is your greatest achievement?

Jackson: Oh boy, that's a hard one. I love 'We are the world' to 'Billie Jean,' to 'Thriller,' to so many different songs.

Connelly: As you look back on your career Michael, what would you have done differently?

Jackson: Differently? Oh boy, that's a hard one. I am still l looking forward to doing a lot of great things, so that's hard. I think the best is yet to come in my true humble opinion.

Connelly: Is there anything you sacrificed by having this amazing career, 40 years and counting?

Jackson: A lot of hard work, discipline and love and learning about the craft and loving it. Time -- sacrificing your time and your scheduling. Your childhood – giving up your life for the medium.

Connelly: If you had it to do over again, would you do it the same way or would you do anything differently?

Jackson: I think I would, I think I would. It is very much worth it – I have I always loved show business and have always enjoyed making people happy through that medium. I love the celebration of music and dance and art – I just love it.

Connelly: Are we going to see you tour any time soon?

Jackson: I don't have any dates set, but we are planning something soon. Yes we are.

Connelly: Any chance for another CD or recorded music in the near future.

Jackson: Oh yes, I am writing all the time. I love composing and the whole thing. But I am also raising my children and enjoying it and teaching them to ride bicycles and how to read. I love it.

Connelly: What do you want your children to know about what your 50 years has been? What will you tell them was the most important lesson you learned in your 50 years?

Jackson: What dedication and discipline and learning your craft, you know, the rewards it brings, to really know and understand your craft well.

Connelly: You know when most people turn 50, the AARP finds them and sends them an AARP card in the mail. Have you gotten an AARP card in the mail?

Jackson: Not that I know of! (laugh)

Connelly: You never know, they can find you wherever you are!

Connelly: Who do you wish could be here right now as you turn 50 to see what your career has become?

Jackson: Oh boy! Probably friends of mine who aren't alive anymore who I love and were close to me, you know, Fred Astaire. I loved Gene Kelly and I loved James Brown. These are people I feel very close to because it is very much the way I enjoy performing, and giving to the people – I give 101 percent when I go on stage, you know.

Connelly: Who do you see now who reminds you the most of you?

Jackson: Oh boy, wow. I see artists that kind of… I have been a great influence on their work and I think they are doing a wonderful job. Some of the younger newer artists – I think Chris Brown is doing a wonderful job and Timberlake and all these wonderful new artists. I really admire what they are doing. Very happy for them.

Connelly: How do you plan to celebrate your 50th birthday?

Jackson: Oh, I'll just have a little cake with my children and we'll probably watch some cartoons.

Connelly: Is there anything you are hoping to get as a present?

Jackson: Hmmm…Love and joy – peace for the world, that's what I want. Peace for the world and love, you know.

Connelly: Do your children understand what a big star you are? Have they listened to your music and do they enjoy it?

Jackson: They do. I try my best not to show them my stuff and play them a lot of it, because I know they will grow up to hear it. I don't want them to get too caught up. They see it when we go around the world. We go out and it's not so easy – you know the fans and the love and the adoration. But they ask me a lot of questions and I answer their questions.

Connelly: Would you like them to have the same sort of upbringing you had in terms of getting into show business at an early age? Or do you want to say whoa, take a minute, enjoy your childhood?

Jackson: I am letting them enjoy their childhood as much as possible. I really do. I let them go to the arcade and go to the movies and do things. I think that comes naturally. I want them to get to do the kind of things I didn't get to do. So I fill them with a lot of enjoyment that way – a lot of amusement you know.

Connelly: It must mean a lot to you to have your kids do the things you couldn't do.

Jackson: Yes – I get pretty emotional when I see them having a wonderful time. When they are on a ride and they are screaming and they are happy – it makes me emotional, cause I see they are having a real good time, you know?

Connelly: What kind of shape are you in at 50? Can you still do all the moves and hit all the notes that we remember?

Jackson: More! I can do more…because I am expanding a lot of the avenues that I was holding back and I am just going to share more of the gifts that God has given me and just let it all hang out. People see some of the things I do and say why don't you show this to the world, people don't know you do these things! And maybe I will.

Connelly: Does 50 feel like a big number to you? How old to do you feel you are?

Jackson: I feel very wise and sage but at the same time very young, so it's hard to say.

Connelly: You have a lot of fans out there who would like to come out with some way to celebrate your birthday – what would you like them to do, to commemorate your 50th?

Jackson: Oh, to think about our planet – seriously. I mean how to make it a better planet. The global warming issue is a concern to me very much. Just make the world a better, happier place. It's our home. I'd like to see us do a better job of taking care of it.

Connelly: Is that because you are a father and you look at your kids and worry about what we are leaving for them when we go away?

Jackson: That – and I have always felt compassion for the planet. Sometime I just start to get emotional. I cry because I can almost feel the pain in the air. So it makes me – I put it in words and in song and in dance I think that is what artistry is.

Connelly: Will you take the day off (for your birthday) or will you be working like you normally do on your music or dance?

Jackson: I will be working – love to work. I don't take too much time off.
(źródło)
Chris Connelly: Wszystkego najlepszego z okazji urodzin, Michael! Jak się masz?

Michael Jackson: Niech cię Bóg błogosławi. Dziękuję, mam się dobrze.

Connelly:Jak się czujesz kończąc 50 lat?

Jackson: Och, nie czuję się wcale inaczej. Naprawdę mam się dobrze - spędzam wspaniale czas. Po prostu relaks, właśnie teraz oglądam występ małego Jamesa Browna.

Connelly: Naprawdę?

Jackson: Tak, uwielbiam Jamesa Browna.

Connelly: Gdy spojrzysz wstecz na 50 lat, jak myślisz, kiedy byłeś najszczęśliwszy?

Jackson: Najszczęśliwszy? O rany, prawdopodobnie nagrywając płyty „Thriller” i „Off The Wall”. Były dla mnie bardzo ważne i wydaje mi się, że zostały cudownie przyjęte przez odbiorców, przez świat, rozumiesz. Bardzo mnie to cieszyło.

Connelly: Co było dla ciebie szczególnie wyjątkowym doświadczeniem? Jaki moment wspominasz najchętniej?

Jackson: To, że mogłem komponować i pisać muzykę i podzielić się nią z rzeszami ludzi na całym świecie, a oni ją tak pięknie odbierają - kocham to. To właśnie dlatego spędzam nad tym tyle czasu. Uwielbiam komponowanie i pisanie muzyki, taniec i występowanie na scenie, tworzenie kreatywnych koncepcji dla wizualnych mediów. Uwielbiam tworzyć.

Connelly: Jeśli możesz wybrać jedną piosenkę, która piosenka jest twoim największym osiągnięciem?

Jackson: O rany, to trudne pytanie. Uwielbiam 'We are the world', "Billie Jean", "Thriller", tak wiele różnych piosenek.

Connelly: Patrząc wstecz na swoją karierę, Michael, co zrobiłbyś inaczej?

Jackson: Inaczej? O rety, to trudne pytanie. Wciąż nie mogę się doczekać tworzenia wspaniałych rzeczy, więc to trudne. Moim skromnym zdaniem – najlepsze dopiero nadejdzie.

Connelly: Czy jest coś, co musiałeś poświęcić dla tej wspaniałej, ponad 40 -letniej kariery?

Jackson: Mnóstwo ciężkiej pracy, dyscypliny i miłości, poznawania rzemiosła i kochania go – poświęcałem jej czas, poświęcałem jej swoje dzieciństwo. Podporządkowałem jej swoje życie.

Connelly: Gdybyś miał to zrobić jeszcze raz, zrobiłbyś to w ten sam sposób, czy chciałbyś zrobić coś inaczej?

Jackson: Myślę, że nie. To ma wielką wartość - zawsze kochałem show-biznes i zawsze cieszyło mnie uszczęśliwianie ludzi za jego pośrednictwem. Uwielbiam celebrowanie muzyki, tańca i sztuki - po prostu kocham to.

Connelly: Czy zobaczymy ciebie w najbliższym czasie w trasie?

Jackson: Nie mam ustalonych żadnych dat, ale tak, planujemy coś niebawem.

Connelly: Jest jakaś szansa na kolejną płytę CD, czy nagranie muzyczne w najbliższej przyszłości?

Jackson: O tak, piszę cały czas. Kocham komponowanie i to wszystko. Jednak wychowuję też dzieci, bawię się z nimi, uczę jeździć na rowerze i czytać. Uwielbiam to.

Connelly: Z czym chcesz zapoznać swoje dzieci, z tego, co się wydarzyło w ciągu tych 50 lat? Co powiesz im na temat najważniejszej lekcji, jakiej nauczyłeś się w ciągu swoich 50 lat?

Jackson: Jakie nagrody niesie ze sobą poświęcenie, dyscyplina i uczenie się swojego fachu, wiesz, by naprawdę dobrze znać i rozumieć swoją profesję.

Connelly: Wiesz, kiedy większość ludzi kończy 50 lat, odnajduje ich Związek Emerytów i wysyła im kartę członkowską. Dostałeś ją już?

Jackson: Nic o tym nie wiem. (śmiech)

Connelly: Nigdy nie wiadomo, mogą znaleźć cię wszędzie.

Connelly: Z kim chciałbyś być tu teraz, kiedy kończysz 50 lat, żeby zobaczył jak potoczyła się twoja kariera?

Jackson: O rany! Prawdopodobnie z moimi przyjaciółmi, którzy już nie żyją, których kocham i którzy byli mi bliscy, wiesz, z Fredem Astair’em. Kochałem Gene ‘go Kelly’ego i kochałem Jamesa Browna. To są bardzo bliskie mi osoby, ponieważ to w dużym stopniu dzięki nim lubię występować przed ludźmi – wiesz, kiedy wychodzę na scenę, daję z siebie 101 procent.

Connelly: Kogo widzisz teraz, kto przypomina ciebie najbardziej?

Jackson: O rany. Widzę, artystów tego rodzaju ... Miałem wielki wpływ na ich pracę i myślę, że robią wspaniałą robotę. Niektórzy młodzi, nowi artyści – myślę, że Chris Brown robi wspaniałą robotę i Timberlake i wszyscy ci wspaniali artyści. Naprawdę podziwiam to, co robią. Życzę im dużo szczęścia.

Connelly: Jak zamierzasz świętować swoje 50-te urodziny?

Jackson: Och, pewnie zjemy z dziećmi po kawałku ciasta i będziemy oglądać kreskówki.

Connelly: Czy jest coś, co masz nadzieję dostać w prezencie?

Jackson: Hmmm ... Miłość i radość - pokój na świecie, to jest to, czego chcę. Pokój i miłość dla świata, wiesz.

Connelly: Czy twoje dzieci orientują się, jaką ty jesteś wielką gwiazdą? Czy słuchały twojej muzyki i czy podoba im się?

Jackson: Orientują się. Staram się, jak najlepiej potrafię, nie pokazywać im i nie grać dużo mojego materiału, bo wiem, że dorosną do jego słuchania. Nie chcę, żeby się zbytnio angażowały. Widzą to, kiedy podróżujemy po całym świecie. Wychodzimy i to nie jest takie proste – wiesz, fani, miłość i uwielbienie. Jednak one zadają mi mnóstwo pytań, a ja na nie odpowiadam.

Connelly: Chciałbyś, żeby twoje dzieci również narażone były na tak wiele wyrzeczeń po to, by w młodym wieku weszły w świat show-biznesu? Czy raczej wolisz im powiedzieć: chwileczkę, cieszcie się swoim dzieciństwem?

Jackson: Pozwalam im cieszyć się dzieciństwem tak długo, jak to możliwe. Naprawdę. Pozwalam im chodzić do salonu gier, do kina, robić różne rzeczy. To dzieje się tak po prostu. Chcę, żeby miały szansę robić to, czego sam nie mogłem. Dostarczam im więc dużo tego rodzaju przyjemności – dużo rozrywki, wiesz.

Connelly: To musi dla ciebie wiele znaczyć, że twoje dzieci robią rzeczy, których ty nie mogłeś robić.

Jackson: Tak - wzruszam się, kiedy widzę, jak wspaniale spędzają czas. Kiedy krzyczą na karuzeli, są szczęśliwe - wzrusza mnie to, bo widzę, że dobrze się bawią, wiesz?

Connelly: W jakiej formie jesteś jako 50-latek? Potrafisz wciąż wykonać te wszystkie ruchy i uderzyć we wszystkie nuty, które pamiętamy?

Jackson: Więcej! Mogę zrobić więcej ... bo rozwijam to, co robiłem wcześniej i właśnie zamierzam podzielić się większą ilością darów, które dał mi Bóg, po prostu wszystkie je uzewnętrznić. Ludzie widzą niektóre z tych rzeczy, jakie robię i pytają, dlaczego nie stworzę z nich show dla całego świata. Inni nawet nie wiedzą, że coś takiego robię! I być może to zrobię.

Connelly: Czy 50-tkę odczuwasz jako dużą liczbę? Na ile lat się czujesz?

Jackson: Czuję się bardzo mądry i stateczny, ale jednocześnie bardzo młody, więc trudno powiedzieć.

Connelly: Masz wielu fanów, którzy chcieliby w jakiś sposób świętować twoje urodziny – co chciałbyś żeby zrobili dla uczczenia twojej 50 –tki?

Jackson: Och, pomyśleli o naszej planecie - poważnie. Chodzi mi o to jak uczynić planetę lepszą. Efekt globalnego ocieplenia stanowi dla mnie wielki problem. Wystarczy uczynić świat lepszym, szczęśliwszym miejscem. To jest nasz dom. Chciałbym zobaczyć nas dbających lepiej o niego.

Connelly: Czy to dlatego, że jesteś ojcem i patrzysz na swoje dzieci i martwisz się o to, co my im pozostawiamy, kiedy odchodzimy?

Jackson: Tak - i zawsze odczuwałem współczucie dla planety. Czasami bardzo się wzruszam. Płaczę, bo mogę niemal poczuć ból w powietrzu. Bardzo to na mnie działa – wyrażam to w słowach, w piosence i w tańcu. Myślę, że to jest właśnie artyzm.

Connelly: Czy weźmiesz sobie dzień wolny (na urodziny) , czy będziesz pracował, jak zwykle, nad swoją muzyką lub tańcem?

Jackson: Będę pracował – uwielbiam pracować. Nie mam zbyt dużo wolnego czasu.

Autor tłumaczenia: anialim/kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

27/01/14 10:32 Marcin MJ
Bardzo Dziękuję za przetłumaczenie całości wywiadu :)

03/01/14 11:14 Marcin MJ
tu jest cały wywiad z Michaelem ( tylko,że po angielsku) http://abcnews.go.com/Entertainment/MichaelJackson/michael-jacksons-tv-interview/story?id=8429051&singlePage=true (bardzo bym prosił o przetłumaczenie tego wywiadu)

28/07/11 12:22 Nika
Nie mogę uwierzyć że odszedł, to takie dziwne...ale...czasami mam wrażenie, że on wróci,że żyje. Niestety wiem, że to nie możliwe, ale jak Boga kocham naprawdę tak czuję. To takie dziwne kiedy myślę Michael jest świetny a potem myślę był i nie mogę pojąć,że go nie ma. To strasznie dziwne.

17/04/11 13:27 tylkoja...tylkoty
Kocham Cię MJ.

25/07/10 18:51 Jolanta
Zjeść z dziećmi kawałek ciasta,oglądać kreskówki ,to największe szczęście kochającego Taty.Byłeś szczęśliwy nagrywając te płyty,tryskałeś radością,tą szczęśliwą aurą zarażałeś wszystkich .Dziękuję Michael za Twoją ciężką pracę,jestes w moim sercu na zawsze

25/07/10 16:30 Diana
To po nagraniu thrillera Michael zaczął sobie podnosić poprzeczkę,bo wiedział,że stać go na więcej.Nigdy nie był z siebie zadowolony.

17/06/10 21:08 MJJ
Katja, tego torta Michael zjadł, ale następnego już nie ;'((

17/06/10 21:02 Zuz
W tym wywiadzie bardzo dobrze widać jakim był skromnym człowiekiem, ale mi się to podoba...

03/06/10 22:54 marjol
Myślę,że gdyby płyta "Invincible " miała taką całą tą oprawę , którą miał "Thriller", osiągnęła by ten sam sukces !!!!!!!! Tak bardzonam Ciebie brak,a co dopiero dzieje się z Twoimi dziećmi.Każde święta, każde uroczystości będą bez TATY_NAJLEPSZEGO TATY NA ŚWIECIE.

03/06/10 20:57 Katja
Nie zjadł już z dziećmi tego torta.

23/04/10 03:13 Dirty-Diana-J
Dzięki Twojej muzyce czuję się kochana.

07/04/10 22:35 Iwona
Mysle, że uznał za najlepszy okres Thrillera poniewaz wtedy osiagnąl wszystko co moze osiągnąc artysta, okazał sie najlepszym artysta na świecie i mimo, że albumy, ktore nagral póxniej były też rewelacyjne to ciagle porównywali je z Thrillerem i stawiali mu coraz wyższą poprzeczkę.

25/01/10 12:29 MJJ
nnnn, nie jesteś sama ze swoja miłością do MJ i ze swoim cierpieniem, ja o tym wiem i my wszyscy o tym wiemy i wszyscy bardzo tęsknimy i cierpimy, nie jesteś sama, masz nas i naszego Aniołka...

25/01/10 11:51 nnnn
oddałabym za Ciebie moje zycie,tak bardzo cie kocham,ze nie da sie tego opisac i tak bardzo jestem samotna,bo nikt o tym nie wie...Byłe smoja tajemnica,a teraz jestes moim cierpieniem...

13/01/10 09:48 KASIA30
Typowy kochający ojciec:)Po prostu taki był:)

05/12/09 09:13 Fanka MJ'a
"Oh, pewnie zjemy z dziećmi po kawałku ciasta i będziemy oglądać kreskówki" - cóż więcej było mu potrzebne do szczęścia ;)