En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O muzyce
I wake up from dreams and go, 'Wow, put this down on paper.' The whole thing is strange. You hear the words, everything is right there in front of your face. And you say to yourself, 'I'm sorry, I just didn't write this. It's there already.' That's why I hate to take credit for the songs I've written. I feel that somewhere, someplace, it's been done and I'm just a courier bringing it into the world. I really believe that. I love what I do. I'm happy at what I do. It's escapism. Michael Jackson (1983) Z wywiadu dla Rolling Stones
(źródło)
Budzę się ze snu z myślą " Wow, przeleję to na kartkę papieru". Cała ta istota jest niezwykła. Słyszysz słowa,a wszystko znajduje się właściwie tuż przed tobą. I mówisz sam do siebie, "Przykro mi, ale ja tak naprawdę tego nie napisałem. To takie już jest." Z tego właśnie powodu nie cierpię wdzięczności za napisane przeze mnie piosenki. Czuję że gdziekolwiek, gdzieś, to już zostało spisane a ja jestem jedynie posłańcem przynoszącym to światu. Naprawdę w to wierzę. Kocham to co robię. Jestem szczęśliwy czyniąc to. To jest eskapizm. Michael Jackson (1983)
Autor tłumaczenia: tiffani*
Hr Hr
I'm commited to my art. I believe that all art has as its ultimate goal the union between the material and the spiritual, the human and the divine. And I believe that is the very reason for the existence of art and what I do. And I feel fortunate in being that instrument through which music flows. Michael Jackson (1992) Ebony Interview, May 1992
(źródło)
Jestem oddany mojej sztuce. Wierzę, że sztuka jako całość za swój cel ma zjednoczenie tego, co materialne i co duchowe, tego, co ludzkie i co duchowe. I wierzę, że jest to prawdziwy powód istnienia sztuki i tego, co robię. Czuję się szczęśliwy, że jestem instrumentem, przez który przepływa muzyka. Michael Jackson (1992)
Autor tłumaczenia: ioreta
Hr Hr
I feel that this world we live in is really a big, huge, monumental symphonic orchestra. I believe that in its primordial form, all of creation is sound and that it's not just random sound, that it's music. You've heard the expression "the music of the spheres"? Well, that's a very literal phrase. Michael Jackson (1992) Ebony Interview, May 1992
(źródło)
Czuję, że świat, w którym żyjemy, jest naprawdę wielką, monumentalną orkiestrą symfoniczną. Wierzę, że w swej pierwotnej formie wszystko, co zostało stworzone, jest dźwiękiem, i że to nie jest po prostu przypadkowy dźwięk, lecz muzyka. Słyszałeś o "muzyce sfer"? Cóż, to bardzo dosłowne wyrażenie. Michael Jackson (1992)
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
Don't write a song, don't do anything, let the song write its self Michael Jackson (1993) Mexico Desposition 1993, w sądzie podczas gdy zeznawał w sprawie piosenki "The Girl Is Mine" powiedział te słowa na nagranej taśmie, gdy zatrzymana ją, powiedział, ze to jego prawo
(źródło)
Nie pisz piosenki, nie pisz niczego, niech pisze się sama. Michael Jackson (1993)
Autor tłumaczenia: dirty diana
Hr Hr
I love it. If it wasn't fun I wouldn't do it. I do it because I truly love it. There is no greater bliss than dancing and performing. It is like a celebration and when you are cough up in that place, where certain performers go and when they become one with the music, one with the audience, if you are on that level it's like being in trance, it just takes over. You start to play off each other and start to know where you are going before you get there. They have got to know where you taking it and respond. It's like playing ping-pong. It's like when the birds go [migrate] and they all know when they are going. Or like fish. They are telepathic, they are on the same line. That's what happens when you perform, you are at one with the musicians and the dance and the music and you are in this trance. And man, you have got'em. They are in the palm of your hand. It's unbelievable. You feel you are transformed. Michael Jackson (2001) Odpowiedź na pytanie, czy występy i tworzenie muzyki to także zabawa. Fragment z książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Boteach, part 2: "Jehova's Witnesses years and religion", rozdział: "Feeling Godlike, connecting to the divine"
(źródło)
Kocham to. Jeśli nie byłoby to też zabawą, nie robił bym tego. Szczerze to kocham. Nie ma nic wspanialszego niż rozkosz tańca i występu. To jak święto, kiedy jesteś tam, gdzie docierają niektórzy wykonawcy, kiedy stają się jednością z muzyką, publicznością; kiedy osiągasz ten poziom, jesteś jakby w transie, poza kontrolą. To jak wyścig, przewidujesz gdzie będziesz, jeszcze nim tam dotrzesz. Oni muszą wiedzieć, gdzie ich zabierasz i reagować. To jak gra w ping – ponga. Albo niczym odlatujące ptaki – one wiedzą dokładnie kiedy odlatują. Albo ryby. Telepatycznie, płyną jedna za drugą. Tak dzieje się, kiedy występujesz, jesteś jednością z zespołem, tańcem, muzyką, jesteś w tym transie. I człowieku, masz ich. Oni są w twojej głowie. To niewiarygodne. Czujesz, że jesteś kimś innym. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
I like take a sound under microscope, tinker and manipulate character of it Michael Jackson (2006) "Access Hollywood Exclusive"
(źródło)
Lubię brać dźwięki pod mikroskop i nimi manipulować, aby nadać im odpowiedni charakter. Michael Jackson (2006)
Autor tłumaczenia: dirty diana
Hr Hr
It's music, it's rhythm. And my goal in life is to give to the world what I was lucky to receive: the ecstasy of divine union through my music and my dance. It's like my purpose, it's what I'm here for. Michael Jackson (2007) Ebony Interview, December 2007
(źródło)
To muzyka, to rytm. A moim celem w życiu jest dawać światu to, co miałem szczęście otrzymać: ekstazę boskiego zjednoczenia przez moją muzykę i mój taniec. To jest mój cel, to dlatego tu jestem. Michael Jackson (2007)
Autor tłumaczenia: ioreta
Hr Hr
Ever since I was a little boy, I would study composition. And it was Pyotr Ilyich Tchaikovsky that influenced me the most. If you take an album like Nutcracker Suite, every song is killer, every one. So I said to myself, 'Why can't there be a pop album where every...' — People used to do an album where you'd get one good song, and the rest were like B-sides, they'd call them "album songs" — and I'd say to myself 'Why can't every one be like a hit song? Why can't every song be so great that people would want to buy it if you could release it as a single?. So I always tried to strive for that. That was the purpose for the next album. Michael Jackson (2007) O Piotrze Czajkowskim i o tworzeniu hitów - wywiad dla Ebony
(źródło)
Odkąd byłem małym chłopcem, chciałem uczyć się komponowania muzyki. I to właśnie Piotr Czajkowski, miał największy wpływ na tę decyzję. Jeśli weźmiesz album z 'Dziadka do orzechów', to każda piosenka na nim jest zabójcza, każda. Więc powiedziałem sobie: "Dlaczego nie może istnieć taki popowy album, w którym każda ..." - Ludzie, by stworzyć dobry album używają jednej dobrej piosenki ,a resztę biorą ze strony B [tłum: odniesienie do płyt winylowych, gdzie na stronie B singla znajdowały się dodatkowe, słabsze utwory], i oni to nazywają "albumem z piosenkami" - i powiedziałem sobie: "Dlaczego nie może byc tak, że każda piosenka będzie jak przebój? Dlaczego nie może być tak, że każda piosenka będzie tak wspaniała, by ludzie chcieli ją kupić,jako singiel?. Więc zawsze starałem się dążyć do tego. To był mój cel na następny album. Michael Jackson (2007)
Autor tłumaczenia: Justine
Hr Hr
I always wanna to do music that influences and inspires people, each generation. I mean [...] immortality; you want what you create to live, be it sculpture, opinion or music or competition that like Michelangelo, said“I know the creator will go, but his work survives. That is why to escape death, I attempt to bind my soul to my work." And that’s how I feel. I give my all to my work. Cause I wanna just to live. [...] Michael Jackson (2007) Ebony Interview, 2007
(źródło)
Zawsze pragnę tworzyć muzykę, która wpływa i inspiruje ludzi, każde pokolenie. Mam na myśli [...] nieśmiertelność; pragniesz tego, czym tworzysz życie, poprzez pozostanie w rzeźbie, poglądzie czy muzyce czy we współzawodnictwie, tak jak Michał Anioł, powiedział "Wiem, że twórca przeminie, ale jego praca przetrwa. Daję z siebie wszystko w mojej pracy. Po to by wymknąć się śmierci, próbuję połączyć moją duszę z moją pracą." I tak właśnie się czuję. Ponieważ ja chcę po prostu żyć. [...] Michael Jackson (2007)
Autor tłumaczenia: tiffani*
Hr Hr
There's no use creating music that people don't want. The object is to bring joy into other people's lives. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 2: "Songs, writing & LPs").
(źródło)
Nie ma sensu tworzyć muzyki, której ludzie nie chcą słuchać. Celem [tworzenia muzyki] jest wnoszenie radości w życie innych ludzi. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
I can forget all kinds of things, but I'll never forget a melody. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 2: "Songs, writing & LPs").
(źródło)
Mogę zapomnieć całe mnóstwo rzeczy, ale nigdy nie zapomnę melodii. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr