En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O fanach
My main love for what I do is the fans. I love the fans. When I'm doing a show and I see the fans out there dancing and screaming, excited... that's what I love most. Michael Jackson (1987) Ebony Interview, September 1987
(źródło)
Moją główną miłością do tego, co robię są fani. Kocham fanów. Gdy wykonuję show i widzę tych fanów tam, tańczących, krzyczących, podekscytowanych... to właśnie kocham najbardziej. Michael Jackson (1987)
Autor tłumaczenia: ioreta
Hr Hr
I just love it. I just love my fans. I love them to pieces and what makes my heart happy is when I see they suppoert my beliefs about family and children. They have these big billboards of children and babies and they're with me, they get it, you know? They get what I'm saying. Michael Jackson (2001) Fragment z książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Boteach, part 3 "Fame in adulthood", rozdział: "Michael and his fans' love: a two-way street"
(źródło)
Kocham to. Po prostu kocham swoich fanów. Kocham ich całkowicie, a co mnie najbardziej cieszy, to kiedy widzę, że wspierają mnie w moich przekonaniach dotyczących rodziny i dzieci. Mają ze sobą te wielkie plakaty z dziećmi, z maluchami i są ze mną, dociera to do nich, rozumiesz? Dociera do nich moje przesłanie. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
That's hard, 'cause I'm not in their skin. I think, after discovering who I am and how I see them and make them feel good about themselves, they love me unconditionally. I know they do... I feel it, I see it. You go with me sometime and we go out and you gonna run into the diehard fans, you're going to see something. It's unbelievable, it's like a religious experience. They sleep on the street, hold up candlelight and they have their families out on there, it's just beautiful. I love seeing the children come, that makes my heart so happy. Michael Jackson (2001) Pytany o ocenę swoich fanów. Fragment z książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Boteach, part 3 "Fame in adulthood", rozdział: "Michael and his fans' love: a two-way street"
(źródło)
Trudno mi oceniać, nie jestem w ich skórze. Myślę, że kiedy odkryją już kim jestem, co o nich myślę, kiedy sprawiam, że czują się dobrze z tym, kim są - wtedy kochają mnie bezwarunkowo. Wiem, że tak jest... Czuję to, widzę to. Czasem wychodzimy razem, możesz zobaczyć, wpaść na grupę fanów, wtedy zobaczysz to coś. To jest niewiarygodne, niczym przeżycie religijne. Śpią na ulicach, w ręku trzymają świeczki, mają tam ze sobą rodziny, to jest po prostu piękne. Uwielbiam patrzeć, kiedy przychodzą dzieci, to daje mi tyle radości. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
I am speechless about the idea of putting music fans in jail for downloading music. It is wrong to illegally download, but the answer cannot be jail. Here in America we create new opportunities out of adversity, not punitive laws, and we should look to new technologies like Apple's new Music Store for solutions. This way, innovation continues to be the hallmark of America. It is the fans that drive the success of the music business. Michael Jackson (2003) Wypowiedź Michaela o ściąganiu muzyki z Sieci
(źródło)
Brak mi słów na myśl o pomyśle umieszczania fanów muzyki w więzieniu za ściąganie muzyki. Niewłaściwym jest nielegalne ściąganie, ale odpowiedzią na to nie może być więzienie. Tutaj w Ameryce tworzymy nowe możliwości pozbawione niedoli, kar prawnych i powinniśmy spojrzeć na nowe technologie takie jak nowy Sklep Muzyczny Apple i tam szukać rozwiązań. W ten sposób, innowacja wciąż byłaby cechą charakterystyczną dla Ameryki. To fani napędzają sukces w biznesie muzycznym. Michael Jackson (2003)
Autor tłumaczenia: tiffani*
Hr Hr
When I look at the audience and see people of different races holding hands and rocking together it makes me feel great. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rodział 3: "Showtime!").
(źródło)
Gdy patrzę na publiczność i widzę ludzi różnych ras, którzy trzymają się za ręce i kołyszą się wspólnie, czuję się wspaniale. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr