En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O życiu
I want to continue to grow. To me, the biggest sin of all sins is to be given a gift, a talent, because it's actually a gift from God, to take that and not cultivate it and make it grow, that's the biggest sin in the world. Michael Jackson (1981) Ebony Interview, October 1981
(źródło)
Chcę nadal się rozwijać. Dla mnie największym grzechem ze wszystkich grzechów jest mieć dar, talent,który dostaliśmy od Boga i go nie pielęgnować, nie sprawiać by rósł i się rozwijał. I to dla mnie jest największy grzech na świecie. Michael Jackson (1981)
Autor tłumaczenia: Justine
Hr Hr
Your life is like a ship. You're the captain of it. The way you steer it is the way that it is going to go. Michael Jackson (1990) Z książki Katherine Jackson: "My Family, The Jacksons", s.96. Michael lubił powtarzać...
(źródło)
Twoje życie jest jak okręt. Ty jesteś jego kapitanem. Od tego jak nim sterujesz zależy, gdzie popłynie. Michael Jackson (1990)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
If you enter this world knowing you are loved and you leave this world knowing the same, then everything that happens in between can be dealt with. Michael Jackson (2001) Cytat pochodzi z przemowy wygłoszonej w Oksfordzie 6 marca 2001 roku
(źródło)
Jeśli przychodzisz na świat wiedząc, że jesteś kochany i opuszczasz go z tą samą świadomością, wszystko, z czym w międzyczasie przyszło ci się zmierzyć, jest do pokonania. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
Just try to stay a child as long as you can. Don't force into adulthood. Don't force it, don't push it. Don't try to be cool and... go to Disney, hang out, enjoy your youth, 'cause you'll be old for, I mean you know, just keep your innocence. Have some fun and really be yourself (...) (...)always perfect your craft, always. I'm a very strong believer in working hard. But enjoy it, you know? Like be mild – spirited, playful, have some fun. You've got to have some fun too. Michael Jackson (2001) [rada MJa dla młodych wykonawców] Fragment książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Boteach.
(źródło)
Po prostu staraj się pozostać dzieckiem, jak długo jest to możliwe. Nie spiesz się do dorosłości, nie naciskaj na to. Nie staraj się być cool i... wybierz się do Disney'a, miej znajomych, ciesz się młodością, nim się zestarzejesz, to znaczy wiesz, po prostu zachowaj swoją prostoduszność. Baw się i naprawdę bądź sobą (...) (...) zawsze doskonal swoje umiejętności. Szczerze wierzę w ciężką pracę. Ale ciesz się tym, rozumiesz? Z umiarkowaną śmiałością, wesoło, baw się. Musisz też się bawić. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
Lies run sprints but the truth runs marathons. The truth will win this marathon in court. Michael Jackson (2003) Oświadczenie dla prasy opublikowane przez Jet 8 grudnia 2003 roku po oskarżeniach o molestowanie dzieci
(źródło)
Kłamstwa biegną sprintem, ale prawda biegnie w maratonach. Prawda wygra ten maraton w sądzie. Michael Jackson (2003)
Autor tłumaczenia: ioreta
Hr Hr
There's a reason God made the sunset red or purple or green. It's beautiful to look at - it's a minute of joy. There's a reason we see rainbows after rain, or a forest where the deer come out. That's wonder, that's escapism - it touches your heart and there's no danger in that. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 6: "Lifestyle, psychology & philosophy").
(źródło)
Nie bez powodu Bóg uczynił zachód słońca czerwonym, purpurowym czy zielonym. Wspaniale jest na niego patrzeć - to minuta radości. Nie bez powodu widzimy tęczę po deszczu albo jelenia wybiegającego z lasu. To cud, to ucieczka od rzeczywistości - to porusza twoje serce i nie ma w tym żadnego niebezpieczeństwa. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr