En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O pracy
I was raised on stage and I am more comfortable out there than I am right now [being interviewed]. When it comes time to get off, I don't want to. I feel like there are angels protecting me. I could sleep on stage. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 3: "Showtime!").
(źródło)
Wychowałem się na scenie i czuję się tam swobodniej niż tu [udzielając wywiadu]. Nigdy nie chcę kończyć koncertu. Czuję, jakby były tam ze mną anioły, które mnie chronią. Mógłbym spać na scenie. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
Being on stage is magic. There's nothing like it. You feel the energy of everybody who's out there. You feel it all over your body. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 3: "Showtime")
(źródło)
Bycie na scenie jest magią. Nic nie może się z tym równać. Czujesz energię płynącą od każdej osoby na widowni. Czujesz ją w całym ciele. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
I can't perform if I don't have that kind of ping-pong with the crowd. You know, the kind of cause and effect, action, reaction. Because I play off them. They're really feeding me and I'm just acting from their energy. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 3: "Showtime!").
(źródło)
Nie mogę występować jeśli nie nie odbijam tej pałeczki ping - pongowej z tłumem. Wiesz, tej przyczyny i skutku, akcji i reakcji. Ponieważ ja rozgrywam partię. Oni naprawdę mnie karmią, a ja czerpię z ich energii. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: FeliciaM
Hr Hr