En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O dzieciach
I love and adore my children. They mean everything to me. When they're in public though, I conceal their faces, I don't want...… I want my children protected. At home, they have a normal life, they play with other kids and they have a good time, they're laughing a lot. They run around, they even go to school. It's a normal life for them. But in public, I must protect them. Michael Jackson Private Home Movies
(źródło)
Kocham i przepadam za moimi dziećmi. Są dla mnie wszystkim. Kiedy jesteśmy w publicznych miejscach, ukrywam ich twarze, ponieważ nie chcę... Ponieważ chcę je ochraniać. W domu, mają normalne życie, bawią się z innymi dziećmi, są wesołe , dużo się śmieją. Biegają dookoła, chodzą do szkoły. To jest dla nich normalne życie. Ale publicznie, muszę je ochraniać. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: dirty diana
Hr Hr