En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Michael’s speech at MJ&Friends Seoul 1999
Speech year: 1999 Rok wypowiedzi: 1999
I would like to dedicate tonight’s show to, in my opinion, a very special man who held a very high and respectable position in the government. And he’s not with us any longer, but he’s here in spirit. It’s a very special man, Sum Bogee. And his name is important also because this entire event tonight was possible because of a child that he bore, a very special man, a genius in my opinion, Mr. Myung-Ho Lee. I want to give him a round of applause. He made this evening possible. And his other half – I call them the dynamic duo, they’re amazing – Wayne Megan! [...], hi!”

I’m very happy to be back in Korea. I would like to thank my Korean friends for their warm welcome and hospitality, and to thank them for being here to help raise funds and support our suffering children here and all over the world.”

I feel a deep sadness for the Korean people who were torn from their families and loved ones and each other, by a war that has not ended, by decisions not their own. But I also feel great hope and respect for how Korea is now, with the leadership of president Kim Dae-jung, a great man who loves peace and respects human rights, trying to overcome a painful past. I’m here today because of my affection for Korean people – I love you so much! I really love you. And because of a promise I made to president Kim two years ago to lend my support to reconciliation efforts of the Korean people. Through this concert I hope to raise a global awareness for the predicament of Koreans, who are the only divided people in the world today. I wish to soon see the coming together of Korea as Germany has come together.”

And I promise that on that day I will be in Seoul again – with all of you – to celebrate together one of the greatest human triumphs of all time. I love you so much. This song is for you.”

Let’s take a bow, everybody. These are the guys that make it happen, my team. I thank all of you, and you too. I love you.”

I’m so glad we have this time together.”

Just to have a laugh and sing a song…”Myung-Ho Lee is Michael’s then-manager, who later sued him.
(źródło)
"Chciałbym zadedykować dzisiejszy występ bardzo, moim zdaniem, wyjątkowemu człowiekowi, który zajmował bardzo wysokie i poważne stanowisko w rządzie. A nie ma go już z nami, ale jest tutaj duchem. To wyjątkowy człowiek, Sum Bogee. I jego nazwisko jest również ważne, dlatego że całe dzisiejsze wydarzenie było możliwe dzięki dziecku, które miał, wyjątkowy człowiek, geniusz, moim zdaniem, pan Myung-Ho Lee. Chcę dać mu wielkie brawa. On sprawił, że ten wieczór był możliwy. I jego druga połowa - nazywam ich dynamicznym duetem, są niesamowici - Wayne Megan! [...], cześć! "

"Jestem bardzo szczęśliwy z powrotu do Korei. Chciałbym podziękować moim koreańskim przyjaciołom za ich ciepłe przyjęcie i gościnność i podziękować im za przybycie tutaj, żeby pomóc zebrać fundusze i wesprzeć nasze cierpiące dzieci, tu i na całym świecie."

"Czuję głęboki smutek z powodu Koreańczyków, którzy zostali oderwani od swoich rodzin i bliskich i siebie nawzajem, przez wojnę, która nie została zakończona, nie przez ich własne decyzje. Jednak mam też wielką nadzieję i szacunek dla Korei, jaką jest teraz, pod przewodnictwem prezydenta Kim De Dzung, wielkiego człowieka, który kocha pokój i szanuje prawa człowieka, starając się przezwyciężyć bolesną przeszłość. Jestem tu dziś z powodu mojej miłości do narodu koreańskiego – bardzo was kocham!. Naprawdę was kocham. I z powodu obietnicy, jaką złożyłem prezydentowi Kim dwa lata temu, żeby udzielić mojego wsparcia wysiłkom pojednania narodu koreańskiego. Poprzez ten koncert mam nadzieję zwiększyć globalną świadomość trudnej sytuacji Koreańczyków, którzy są dzisiaj jedynym podzielonym narodem na świecie. Pragnę szybko zobaczyć połączenie Korei, tak jak Niemcy są zjednoczeni."

"I obiecuję, że tego dnia będę ponownie w Seulu - z wami wszystkimi – żeby świętować razem jeden z największych tryumfów człowieka na przestrzeni wieków. Kocham was tak bardzo. Ta piosenka jest dla was ".

"Ukłońmy się, wszyscy. To są ludzie, którzy to zrobili, mój zespół. Dziękuję wam wszystkim i tobie też. Kocham was."

"Cieszę się, że spędzamy ten czas razem."

"Po prostu, żeby śmiać się i śpiewać piosenkę..."

Myung-Ho Lee jest ówczesnym menedżerem Michaela, który później procesował się z nim.

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

19/12/11 11:44 marjol
Kochany Michael , tak bardzo kochał ludzi i pokój na ziemi <3 dziękuję kato *

16/10/11 20:23 elizabeth-ka
cudnie zaśpiewał, kochany Michaś.

15/10/11 21:47 ♥ Jolanta ♥
Nie doczekałeś Michasiu połączenia narodu koreańskiego,wierzę tak jak Ty,że kiedyś do tego dojdzie; zgadzam się z - sunflower- ten spiewany urywek,jest piękny. Kato- stokrotne dzięki

15/10/11 15:54 sunflower
Chciałam jeszcze dodać, że zachwyca mnie śpiewany przez Michaela fragment... >> Nie wiem tylko czy przypadkiem w transkrypcie nie powinno być " Just to have a LAUGH and sing a song…”

15/10/11 15:46 sunflower
Baaaaaaaardzo dziękuję za wysłuchanie mojej prośby a tym samym dodanie treści przemówienia :)) Cieszę się niezmiernie, że baza tekstów się tak szybko rozrasta! Jesteście wspaniałe :**