En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Heal the Kids speech
Speech year: 2001 Rok wypowiedzi: 2001
PRZEMÓWIENIE TO ZOSTAŁO WYGŁOSZONE PRZEZ MICHAELA 14.02.2001 W CARNEGIE HALL, W NOWYM YORKU PODCZAS OBRAD FUNDACJI HEAL THE KIDS.
I would like to welcome you to Carnegie Hall, ... the world's most famous concert hall to hear an entirely different kind of music -- a loftier melody. It's a more eternal song.

There are two kinds of music. One comes from the strings of a guitar, the other from the strings of the heart. One sound comes from a chamber orchestra, the other from the beating of the heart's chamber. One comes from an instrument of graphite and wood, the other from an organ of flesh and blood.

This loftier music I speak of tonight is more pleasing than the notes of the most gifted composers, more moving than a marching band, more harmonious than a thousand voices joined in hymn and more powerful than all the world's percussion instruments combined. That ... sweet and sound of love.

Just a generation ago, it was this sound that could be heard in every turn in every town. It was the sound of love that echoed in the living room when a father giggled with his son or a mother tickled a small infant child. It was the sound of love that echoed from children's literary classes as the parents read their children ... tales before they went to bed. And it was the sound of love that reverberated in their dinner conversations. Between parents and children, not just once a year but should be discovered everyday for peace and prosper.

Sadly, that sound has become a lost melody, a forgotten refrain, an empty tune and all we have in its place today is a dark and terrible noise. Instead of dinner conversations, there is the noise of video games. Instead of homework there is the din of the evening news. And instead of regular conversations between parents and children about the [webs of violence?], there is the ... sound -- the deafening sounds of silence.

Who among us would have believed that the sound of children at their playground would be replaced by the sound of automatic machinegun fire at our schools. That the sound of little girls skipping rope would be overshadowed by the frantic squeals of children dodging bullets. Yet instead of loving our children more we've installed metal detectors in our schools.

Are we blind to the fact that our children are raging against the indifference; crying out against the abandonment; of thundering against the neglect.

Heal The Kids is about doing something, about making a difference and trying to help adults and parents realize that its in our power to change the world that our children live in.

As a wise man once said, 'If not us, then who; if not now, then when?'

My friends, with 2 children of my own, I know what it means to have to balance the demand of family and career -- let's not even talk about finding a date for myself, even though... Even though Rabbi Shmuley keeps telling me he's going to find me the perfect woman, my response is: As long as it's not a journalist.

But learning how to strike this very necessary balance is what this special evening is all about.

In 3 weeks time, at Oxford University I will be delivering an address with strong implications for dealing with the parent-child relationship and giving an address that is certain to surprise you. Until then, I want to thank you all for coming out...showing your love. And I want to offer a couple of special thank-yous going ... that we have 100 ... New York City teachers with us ... I want to thank Steven Shaunfeld, he's a wonderful, wonderful. Everything he does for Heal the Kids is just incredible.

Together we can make a change for the better; together we can heal the world and make it a better place. God bless you all, I love you all.
(źródło)
Chciałbym powitać was w Carnegie Hall... najsławniejszej hali koncertowej na świecie aby posłuchać całkowicie innej muzyki – wzniosłej melodii. To wieczny utwór.

Są dwa rodzaje muzyki. Inną wydają struny gitary, a inną struny serca. Inną wydaje orkiestra symfoniczna, a inną komora bijącego serca. Inną wydaje instrument grafitowo-drewniany, a inną organy ciała i krwi.

Ta wzniosła muzyka, o której dziś mówię jest przyjemniejsza od nut najbardziej uzdolnionych kompozytorów, bardziej poruszająca od maszerującego zespołu, bardziej harmonijna od tysiąca głosów wspólnie śpiewających hymn i bardziej potężna od połączonych ze sobą perkusji całego świata. To... słodycz i dźwięk miłości.

Tylko jedno pokolenie wstecz, był to dźwięk, który można było usłyszeć za każdym zakrętem w każdym mieście. Był to dźwięk miłości, który odbijał się echem w salonie, gdy ojciec chichotał ze swoim synem lub matka łaskotała swe malutkie niemowlę. Był to dźwięk miłości, który odbijał się echem na dziecięcych lekcjach literatury, jak rodzice czytali swym dzieciom... baśnie zanim szły spać. I był to dźwięk miłości, który rozbrzmiewał w ich rozmowach przy kolacji. Powinien on być odkrywany między rodzicami i dziećmi, nie tylko jeden raz do roku, ale codziennie dla pokoju i rozwoju.

Niestety dźwięk ten stał się zagubioną melodią, zapomnianym refrenem, pustym brzmieniem a wszystko, co mamy dziś w zamian to mroczny i okropny hałas. Zamiast rozmów przy kolacji jest hałas gier wideo. Zamiast prac domowych jest hałas wieczornych informacji. I zamiast zwykłych rozmów rodziców z dziećmi o [pajęczynach przemocy?] jest... dźwięk – ogłuszający dźwięk ciszy.

Któż z nas uwierzyłby że dźwięk dzieci bawiących się na placu zabaw zostanie zastąpiony przez dźwięk karabinów maszynowych w naszych szkołach. Że dźwięk małych dziewczynek skaczących na skakance zostanie zagłuszony przez rozpaczliwy pisk dzieci uchylających się przed kulami. I jeszcze zamiast bardziej kochać nasze dzieci instalujemy wykrywacze metalu w naszych szkołach.

Czy jesteśmy ślepi na fakt, że nasze dzieci wściekają się na obojętność, sprzeciwiają się opuszczeniu; ciskają gromami przeciwko zaniedbaniu.

Heal The Kids ma zamiar coś z tym zrobić, zmienić to i starać się pomóc dorosłym i rodzicom uświadomić sobie, że to leży w naszej mocy, aby zmienić świat, w którym żyją nasze dzieci.

Jak to kiedyś powiedział pewien modry człowiek, „Jeśli nie my to, kto; jeśli nie teraz to, kiedy?”

Moi przyjaciele, mając sam dwójkę dzieci wiem, co to znaczy musieć zachowywać równowagę między wymaganiami rodziny i kariery – nie mówiąc nawet o znalezieniu dla siebie dziewczyny, nawet gdy… Nawet gdy Rabin Shmuley ciągle mi powtarza że znajdzie dla mnie idealną kobietę, moja odpowiedź to: pod warunkiem, że nie będzie dziennikarką.

Ale w tym wyjątkowym wieczorze chodzi o to aby dowiedzieć się jak odnaleźć ten tak bardzo potrzebny złoty środek.

Za trzy tygodnie na Uniwersytecie w Oxfordzie będę wygłaszał przemówienie z silnymi implikacjami jak radzić sobie z relacją rodzic-dziecko i wygłoszę przemówienie, które z pewnością was zaskoczy. Do tego czasu, chciałbym wam wszystkim podziękować za przybycie... okazanie waszej miłości. I chciałbym skierować kilka specjalnych podziękowań... za to że mamy 100... Nowojorskich nauczycieli, którzy są tu z nami... Chcę podziękować Stevenowi Shaunfeldowi, on jest cudowny, cudowny. Wszystko, co robi dla Heal The Kids jest po prostu niewiarygodne.

Razem możemy coś zmienić na lepsze; razem możemy uleczyć świat i sprawić by stał się on lepszym miejscem. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, kocham was wszystkich.

Autor tłumaczenia: butterfly26


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

22/12/11 12:17 marjol
Wspaniały człowiek <3

04/01/10 11:23 Fanka MJ'a
"Razem możemy coś zmienić na lepsze; razem możemy uleczyć świat i sprawić by stał się on lepszym miejscem" - Tak wystarczy, że każdy człowiek zrobi coś dobrego. Dzisiaj każdy mówi "a co ja jeden/jedna mogę zrobić?" Otóż, jeśli każdy z nas, zrobił by chociaż ten jeden dobry uczynek to razem wyszły by ich miliony... Wystarczy jeden mały gest, jak zaopiekowanie się biednym zwierzaczkiem z ulicy, który przez ludzi tak cierpi, bądź przekazywanie żywności na schroniska... Przykładem może być również zbliżająca się 18-sta już WOŚP, każdy daje ile może, nawet jedną złotówkę, a zbieramy miliony na chore dzieci...

04/01/10 11:08 Jolanta
O tak,Michael,już dawno mnie tego nauczyłeś i zawsze staram się być jak najwięcej i najbliżej z ludźmi drogimi memu sercu.

04/01/10 11:00 MJJ
ooo Michael, z całego serca dziękuję za te cudowne słowa, jesteś światełkiem w miom życiu, miłością, radością dnia codziennego, to Ty nauczyłeś mnie kochać, płakać i czuć, jak pulsuje życie w świecie, jak kochać i być kochaną, chylę czoła przed boską miłością jaka jest w Tobie,chylę czoła przed Tobą <3

04/11/09 12:22 monia1021@vp.pl
I love you Michael

30/10/09 21:49 PIANKO333
KOCHAM CIE MICHAEL!